top of page
Jak probíhá objednání a realizace krok po kroku

 

Zašlete dotaz vyplněním dotazníku na stránce Kontakt nebo nám zavolejte na tel.: 778 561 962

 

Zašleme vám krátký dotazník s několika upřesňujícími otázkami (adresa instalace, uvažovaný výkon…)

 

Pokud budou splněny podmínky pro instalaci FVE, domluvíme s vámi schůzku a na místě probereme nejvýhodnější řešení.

 

Zašleme vám přibližnou cenovou nabídku.

 

V případě zájmu připravíme Smlouvu o dílo a po jejím podpisu uhradíte zálohu ve výši 10 % z předpokládané ceny instalace. Požádáme ČEZ o souhlas s připojením mikrozdroje.
Pokud nebude souhlas udělen, celá záloha vám bude vrácena.

 

Po udělení souhlasu s připojením zpracujeme projekt FV elektrárny a podáme za vás žádost o dotaci. To bude vyžadovat vaši součinnost – musíte si zařídit Moje ID pro komunikaci se státní správou (např. pomocí datové schránky nebo osobně na Czechpointu).

 

Jakmile bude dotace odsouhlasena, uhradíte 60 % z předpokládané ceny realizace. My začneme s instalací FV elektrárny.

 

Po kompletní instalaci zajistíme revizní zprávu a požádáme ČEZ o PPP (první paralelní připojení). Pokud technik ČEZ provede připojení, předáme vám dokončenou realizaci včetně zaškolení obsluhy a kompletní dokumentace a obratem zašleme všechny podklady k dotaci na Novou zelenou úsporám.
Vystavíme vám konečnou fakturu a vy do 14 dnů doplatíte zbytek ceny.

 

Dotaci v plné výši obdržíte na váš účet uvedený v žádosti o dotaci.

bottom of page