top of page
Nabízíme profesionální instalace fotovoltaických elektráren na klíč včetně vyřízení dotace a kompletní administrativy.

 

On-grid fotovoltaické elektrárny (bez baterie, připojené přímo k distribuční síti).
Díky úspoře za baterie jsou tyto elektrárny vhodné zejména pro zájemce s omezeným rozpočtem. Pokud se zkombinují s tarifem pro soláry od ČEZu, který slouží jako tzv. virtuální baterie, jsou schopny při optimálním nastavení (zatím do roční spotřeby 10 MWh) zcela pokrýt spotřebu silové energie, takže v důsledku zaplatíte pouze za distribuční poplatky a stále platby. Návratnost s dotací od Nové zelené úsporám se pohybuje podle instalovaného výkonu a tarifu mezi 2 a 4 roky.

Hybridní fotovoltaické elektrárny obsahují baterie, do kterých se během dne ukládá nespotřebovaná energie. Pokud dojde k plnému nabití, jsou přetoky dodávány do distribuční sítě (virtuální baterie). Hybridní systém snižuje závislost domácnosti na distribuční síti, takže může být větší část roku napájena výhradně z fotovoltaiky. V zimním období pak nedostatek vyrobené energie dobere z distribuční sítě (virtuální baterie), kterou jste si tam uložily v létě.
Náklady na hybridní systém jsou díky bateriím vyšší, na druhou stranu poměrně vysoká dotace (10 000,- Kč na 1 kWh kapacity baterie) náklady výrazně sníží.

Pro informaci jsou v tabulce uvedeny orientační ceny různých sestav On-grid i hybridních elektráren.

Přehled dotací, úspory za rok, ceny a doby návratnosti – typické příklady
Úspora a návratnost vychází z ceny za MWh 6 000,- Kč

 

Dotace a cena FVE po odečtení dotace platí pro Ústecký a Karlovarský kraj (navýšení dotace o 10 %)
Uvedené ceny platí pro základní provedení FVE dodané na klíč včetně vyřízení dotace.
Každá realizace je individuálně projednána s odběratelem s ohledem na jeho potřeby.

Ceník.jpg
bottom of page