top of page
solar_panels_on_homes.jpg
SERVICES
Fotovoltaické elektrárny

Snad každý z nás zaregistroval dramatické zvýšení ceny energií koncem loňského roku. U některých zákazníků došlo dokonce k několikanásobnému zdražení. Navíc dle většiny odborníků zvýšení ceny není jen přechodné, ale cena bude stoupat i v budoucnu.

Touto situací se samozřejmě zabývá i vláda, která ve spolupráci s Evropskou unií vyhlásila významné dotace v projektu Nová zelená úsporám.

Jednou z významných oblastí podpory je fotovoltaika. V programu Nová zelená úsporám lze na pořízení fotovoltaické elektrárny získat dotaci až 205 000,- Kč, v kombinaci s dobíjecím místem pro elektromobil dalších 70 000,- Kč.
V Ústeckém a Karlovarském kraji ještě o 10 % více.

Stálý pokles cen komponent fotovoltaických elektráren v posledních letech, ale hlavně několikanásobné zdražení ceny energie zapříčinilo, že návratnost investice se z dřívějších deseti let zkrátila i pod 4 roky - samozřejmě v závislosti od velikosti a typu.

Potřebuji fotovoltaickou elektrárnu?

V zásadě se dá říci, že každý, kdo spotřebuje více než 2 MWh ročně, může na fotovoltaice ušetřit.

Fotovoltaika má ale význam především pro majitele rodinných domů, kde roční spotřeba typicky přesahuje 4-5 MWh a není výjimkou spotřeba daleko přes 10 MWh.

Nabídka programu Nová zelená úsporám je určena na výstavbu elektráren do výkonu 10 kWp. V současné době ale probíhá schvalování nového energetického zákona, kdy by bylo možné bez stavebního povolení a nutnosti reistrace jako OSVČ realizovat FV elektrárny až do výkonu 50 kWp.

Jaká elektrárna je vhodná pro mě?

Zde je přehled všech základních typů fotovoltaických elektráren

Off Grid FVE je napájena výhradně z fotovoltaických panelů, které nabíjí připojené akumulátory.

Tento systém je výhodný zejména v místech mimo dosah elektrické sítě.

Bohužel na tento systém se nevztahují dotace z Nové zelené úsporám.

On Grid FVE je připojena k distribuční síti, ale neobsahuje baterie. Veškerá vyrobená energie se spotřebovává v okamžiku výroby, případně může být odeslána do virtuální baterie distributora a později zpět odebrána.

HYBRIDNÍ
Připojena k síťi s baterií

Hybridní FVE má lithiové baterie, které umožnují nespotřebovanou energii uložit a později během dne, například večer nebo ráno využít bez nutnosti odebírat ze sítě. Pro dotaci je ale třeba zacho-vat určitý poměr výkonu elektrárny a baterie

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné čerpat dotaci na výstavbu až dvou dobíjecích stanic pro elektromobily. Pokud jsou realizovány spolu s FVE, je dotace navýšena ještě o dalších 10 000,- Kč. Dobíjení z FVE ještě dále snižuje provozní náklady vozu.

OFF GRID
Bez připojení k síťi
E MOBILITA
K FVE připojen nabíjecí bod pro elektromobil
ON GRID
Připojena k síťi
ale bez baterií
bottom of page